Op Molenpad in West Brabant

(34 koren- en 7 poldermolens)

In deze zevende uitgave in de Op Molenpad reeks staan de 41 overgebleven molens in West-Brabant, inclusief het Land van Heusden en Altena, centraal. Op boeiende wijze wordt ingegaan op de rol die poldermolens eeuwenlang speelden bij het drooghouden van de laaggelegen kleipolders in Noordwest Brabant en het Land van Heusden en Altena, dat veel te lijden heeft gehad van overstromingen. Verspreid over de dorpen en (vesting)steden is nog een rijke variatie aan korenmolens te vinden. U treft er zowel stellingkoren- en  bergkorenmolens als enkele standerdmolens aan. Alle 34 resterende koren- en  7 poldermolens in West-Brabant worden op aansprekende wijze voor een breed publiek in woord en beeld gebracht.

Aan de hand van de in deze toeristische molengids opgenomen fiets-, wandelroutes neemt de auteur - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar - u mee op molenpad. Van elke molen is een kleurenfoto opgenomen met een beschrijving van de (bouw)historie, bijzondere kenmerken, wetenswaardigheden en bezoekmogelijkheden. Tal van leuke pleisterplaatsen en aanvullende toeristische tips maken van uw molentocht een ware belevenis! Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor de molentoerist. Voor de molenliefhebber wordt een up-to-date beeld van het molenbestand gegeven en de streekbewoner krijgt een goed beeld van de (ontstaans)geschiedenis van zijn eigen woongebied.

Tevens wordt de werking van een koren- en poldermolen aan de hand van schematische afbeeldingen uitgelegd. Ook wordt vermeld wanneer de molens draaien, wanneer ze te bezoeken zijn en of er meelproducten te koop zijn. Op een overzichtskaartje zijn alle 41 beschreven molens genummerd aangegeven, zodat u snel uw weg kunt vinden in West-Brabant. Kortom, een kleurrijke en praktische molengids voor een ieder die op een leuke manier kennis wil maken met de molens in West-Brabant.

Standerdmolen nr 1 en 2 bij de Stadshaven in het vestingstadje Heusden.

 

Bestel deze uitgave ISBN (90-804193-8-9) door overmaking van 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. WB boekje. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.