Op Molenpad in de provincie Utrecht 

(15 polder-, 17 korenmolens en een houtzaagmolen)

In deze negende uitgave in de Op Molenpad reeks staan de 33 overgebleven molens in de provincie Utrecht centraal. Op boeiende wijze wordt ingegaan op de rol die poldermolens eeuwenlang speelden bij het droog houden van de laaggelegen polders in Noordwest Utrecht. Verspreid over de dorpen en (vesting)stadjes is nog een rijke variatie aan korenmolens te vinden. U treft er zowel ronde stenen en achtkante stellingkorenmolens aan als een standerdmolen. Alle 33 resterende molens in de provincie Utrecht worden op aansprekende wijze voor een breed publiek in woord en beeld gebracht.

 Houtzaagmolen De Ster, Utrecht

Foto: De opnieuw opgebouwde houtzaagmolen De Ster in Utrecht.

Aan de hand van de in deze toeristische molengids opgenomen fiets- en wandelroutes neemt de auteur - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar - u mee op molenpad. Van elke molen is een kleurenfoto opgenomen met een beschrijving van de (bouw)historie, bijzondere kenmerken, wetenswaardigheden en bezoekmogelijkheden. Tal van leuke pleisterplaatsen en aanvullende toeristische tips maken van uw molentocht een ware belevenis! Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor de molentoerist. De molenliefhebber beschikt over een up-to-date molenbestand en de streekbewoner krijgt een goed beeld van de diverse molens in zijn eigen woongebied.

Tevens wordt de werking van een koren- en poldermolen aan de hand van schematische afbeeldingen uitgelegd. Ook wordt vermeld wanneer de molens draaien, wanneer ze te bezoeken zijn en of er meelproducten te koop zijn. Op een overzichtskaartje zijn alle 33 beschreven molens genummerd aangegeven, zodat u snel uw weg kunt vinden in Utrecht. Kortom, een kleurrijke en praktische molengids voor een ieder die op een leuke manier kennis wil maken met de molens in de provincie Utrecht.

Bestel deze uitgave ISBN (90-76947-03-1) door overmaking van 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. UT boekje. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.