Op Molenpad in de Randstad

Op Molenpad in de RandstadIn deze uitgave in de Op Molenpad reeks staan de 40 overgebleven molens in het Zuid-Hollandse deel van de Randstad centraal. Op boeiende wijze wordt ingegaan op de rol die poldermolens eeuwenlang speelden bij het droog houden van de laaggelegen polders in het lage westen. Verspreid over oude steden, zoals Den Haag, Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, en de omliggende dorpen is nog een rijke variatie aan korenmolens te vinden. Aan de Kralingse Plas in Rotterdam treft u bovendien nog twee bijzondere snuiftabak- en specerijenmolens aan. Alle deze molens in de Randstad worden op aansprekende wijze voor een breed publiek in woord en beeld gebracht.

Aan de hand van de in deze toeristische molengids opgenomen fiets- en wandelroutes neemt de auteur - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar - u mee op molenpad. Van elke molen veelal in de zeilen - is een kleurenfoto opgenomen met een beschrijving van de (bouw)historie, bijzondere kenmerken, wetenswaardigheden en bezoekmogelijkheden. Tal van leuke pleisterplaatsen en aanvullende toeristische tips maken van uw molentocht een ware belevenis! Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor de molentoerist. De molenliefhebber beschikt over een up-to-date molenbestand en de streekbewoner krijgt een goed beeld van de diverse molens in zijn eigen woongebied.

Tevens wordt de werking van een koren- en poldermolen aan de hand van schematische afbeeldingen uitgelegd. Ook wordt vermeld wanneer de molens draaien, wanneer ze te bezoeken zijn en of er meelproducten te koop zijn. Op een overzichtskaartje zijn alle 40 beschreven molens genummerd aangegeven, zodat u snel uw weg kunt vinden in de Randstad. Kortom, een kleurrijke en praktische molengids voor een ieder die op een leuke manier kennis wil maken met de molens in de Randstad. 

ISBN 90-76947-08-2

Prijs 7.50

Bestel deze molengids (ISBN-90-76947-08-2) door overmaking van 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. Molenpad RS. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.