Molens van Kinderdijk en de West-Alblasserwaard    (2002) 

ISBN 90-76947-04-X

(41 polder- en korenmolens in woord en beeld)

NIEUW

NL: 4-talig boekje over de 19 molens in Kinderdijk en 22 overige molens in de regio

Holland staat bekend om zijn molens. Nergens ter wereld staan zoveel molens bij elkaar als in het Zuid-Hollandse Kinderdijk (West-Alblasserwaard). Daar werden rond 1740 niet minder dan 19 stoere windmolens gebouwd, die tot op de dag van vandaag in oude staat bewaard zijn gebleven. De molens brengen het overtollige water uit de  - beneden zeeniveau gelegen – polders van de Alblasserwaard omhoog, waarna het via sluizen in de rivier de Lek wordt geloosd. De kracht van de wind wordt door de machtige wieken overgebracht op grote schepraderen, die het water omhoog malen. Tegenwoordig is hun taak overgenomen door met motoren aangedreven gemalen, waaronder een van de grootste vijzelgemalen van Europa.

GB: The Mills of Kinderdijk and West-Alblasserwaard

Holland is famous for its windmills. In no other place in the world will you find so many windmills as near the Dutch town of Kinderdijk (West-Alblasserwaard). Around 1740 , no less than 19 sturdy mills were built here, which have been well preserved to the present day. The mills drain the excess water from the Alblasserwaard polders – which are situated below the sea-level – after which the water is sluiced into the river Lek. The powerful mill sails serve to transmit the force of the wind on to large paddle-wheels which scoop up the water. Nowadays power-driven pumping engines do the job, including one of the largest water screw pumping-station I Europe.

Kinderdijk

Foto: 5 van de 8 houten achtkante boezemmolens van de Overwaard in Kinderdijk uit 1740

D: Mühlen in Kinderdijk und West-Alblasserwaard

Holland ist bekannt wegen seiner Mühlen. Nirgendwo auf der Welt stehen so viele Mühlen beisammen wie im holländischen Kinderdijk (West-Alblasserwaard). Dort wurden um 1740 nicht weniger als 19 robuste Mühlen gebaut., die bis heute im alten Zustand erhalten sind. Die Mühlen heben das überflüssige Wasser aus den unter dem Seespiegel gelegenen Poldern von Alblasserwaard. Durch Schleusen wird das Wasser in den Fluss Lek abgeführt. Mächtige Flügel übertragen die Windkracht auf grosse Schöpfräder, die das Wasser in einen höher gelegenen Kanal bringen. Gegenwärtig ist ihre Aufgabe von mit Motoren angetriebenen Pumpwerken übernommen. Unter ihnen befindet sich die grösste Wasserschraube Europa.

F: Les Moulins de Kinderdijk et West-Alblasserwaard

Les moulins de Hollande sont célèbres. Nulle part au monde, il n’y en a autant qu’a Kinderdijk (West-Alblasserwaard). On a construit là vers 1740 au moins 19 moulins robustes, conservés en état original jusqu’à aujourd’hui. Ces moulins font monter l’eau excédentaire des polders de l’Alblasserwaard – situés au dessous du niveau de la mer – pour la déverser ensuite par des écluses dans la rivière du Lek. L’énergie du vent est alors transmise par les puissantes ailes des moulins à de grandes roues à aubes qui font monter l’eau. Aujourd’hui ce travail est fait par des pompes à moteur, et parmi eux un des plus grandes pompes à vis hydraulique d’Europe.

Bestel deze uitgave ISBN (90-76947-04-X) door overmaking van € 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. KWA boekje. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.