Op Molenpad in de provincie Groningen
(
85 koren/pel/zaag- en poldermolens)

In deze uitgave in de Op Molenpad reeks staan de 85 overgebleven windmolens in de provincie Groningen centraal. Op boeiende wijze wordt ingegaan op de rol die de verspreid over de dorpen en stadjes staande 85 koren/pel/zaag- en poldermolens eeuwenlang speelden. Groningen kent een rijke variatie aan molentypen, zoals ronde stenen en achtkante (stelling)korenmolens, evenals grondzeilers, standerdmolens en een enkele zeskante stellingkorenmolen en Amerikaanse windmotor. Er staan nog opvallend veel gecombineerde achtkante koren/pelmolens en poldermolens met een vijzel. Al deze resterende molens in alle uithoeken van Groningen worden op aansprekende wijze voor een breed publiek in woord en beeld gebracht.

Aan de hand van de in deze toeristische molengids opgenomen fietsroutes neemt de auteur - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar - u mee op molenpad. Van elke molen is een kleurenfoto opgenomen met een beschrijving van de (bouw)historie, bijzondere kenmerken, wetenswaardigheden en bezoekmogelijkheden. Tal van leuke toeristische fietsroutes en leuke pleisterplaatsen om voor korte of langere tijd aan te doen maken van uw molentocht een ware belevenis! Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor de molentoerist. Ook de molenliefhebber beschikt over een up-to-date molenbestand en de streekbewoner krijgt een goed beeld van de diverse molens in zijn eigen streek.

Niezijl De pas verplaatste en gerestaureerde Zwakkenburger poldermolen in Niezijl dateert uit 1865.

Tevens wordt de werking van een korenmolen en achtkante poldermolen met vijzel aan de hand van twee schematische afbeeldingen verduidelijkt. Ook wordt vermeld wanneer de molens draaien, wanneer de (museum)molens te bezoeken zijn en of er meelproducten te koop zijn. Op een overzichtskaartje zijn alle 85 beschreven molens, verdeeld over vier regio’s, genummerd aangegeven, zodat u snel uw weg kunt vinden in Groningen. Kortom, een kleurrijke en praktische molengids voor een ieder die op een leuke manier kennis wil maken met de molens in de provincie Groningen.

 

 

Bestel deze molengids (ISBN-90-76947-10-4) door overmaking van € 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. Molenpad GRO. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.