Op Molenpad in het Groene Hart van Holland
(30 polder- en 11 korenmolens)

In deze uitgave staan de 41 overgebleven molens in het Groene Hart, het gebied tussen Zoeterwoude en Woerden, inclusief de molenviergangen van Zevenhuizen en Aarlanderveen en de Krimpener- en Lopikerwaard, centraal. Op boeiende wijze wordt de rol van de (verdwenen) poldermolens geschetst bij het ontginnen van het drassige veen in de middeleeuwen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de nog bestaande korenmolens in deze streek, waarvan het merendeel stellingkorenmolens zijn. Alle 30 resterende polder- en 11 korenmolens in het Groene Hart worden op aansprekende wijze voor een breed publiek in woord en beeld gebracht.

Aan de hand van de in de toeristische molengids opgenomen fiets-, wandel- , kanoroutes met tal van speciaal geselecteerde pleisterplaatsen neemt de auteur - historicus/journalist en gewezen vrijwillig molenaar - u mee op molenpad. Van elke molen in het Groene Hart zijn de historie, bouw, kenmerken en andere wetenswaardigheden opgenomen. Met deze informatie in de hand wordt uw molentocht zeker een ware belevenis en gaan de al of niet draaiende molens ook echt voor u leven!

Auteur in bovenhuis van een Zuid-Hollandse wipwatermolen.
Wipwatermolen

In deze toeristische molengids wordt tevens de werking van een koren- en poldermolen aan de hand van schematische afbeeldingen uitgelegd. Ook wordt vermeld welke molens regelmatig draaien, wanneer ze te bezoeken zijn en of er meelproducten te koop zijn om zelf mee aan de slag te gaan. De boeiende tekst wordt afgewisseld met kleurenfoto's van veel molens in de zeilen, schematische molenafbeeldingen en een overzichtskaartje van alle 41 beschreven molens. Kortom, een kleurrijke en praktische toeristische molengids die een ieder die kennis wil maken met de molens in het Groene Hart niet ongelezen en onbekeken mag laten.

Bestel deze molengids (ISBN 90-804193-4-6) door overmaking van 7,50 (incl. porto- en verpakkingskosten) op IBAN: NL28INGB0006966832 t.n.v. Hanova Media Productions te Noordhoek o.v.v. Molenpad GH. Gaarne bij girotel of bankoverschrijving uw adresgegevens vermelden i.v.m. toezending pakket. Uw bestelling wordt vervolgens z.s.m. verstuurd. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0168-405817.